By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 153, 30. 6., příl. Víkend, s. 41-43
Annotation: Úvaha o státních maturitách. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o autorovi.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 275, 27. 11., příl. Víkend, s. 38-40
Annotation: Esej o současném stavu českého školství a zavedení státních maturitních zkoušek. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Janouškovi...
Article
3
Annotation: Sborník textů vycházející v rámci projektu MŠMT s názvem Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí...
Book
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 4, 8. 4., s. 40-41
Annotation: Soubor glos k současné české literatuře a diskusím o krizi, v níž se (ne)nachází, ke školské praxi vyučování literatury a jejím plánovaným...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 6, 19. 3., s. 6-7; č. 7, 2. 4., s. 10-11
Annotation: Polemika s chystanými reformami českého školství.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 13, 26. 6., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Stuchlíka (Lidové noviny 31. 5. 2008).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 244, 19. 10., příl. Akademie, s. 1-2
Annotation: Úvaha o reformě školství, založené na "vymýcení biflování" a výchově k "samostatnému myšlení"; v rubrice Očima experta.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 20-24
Annotation: Úvaha. Text je obdobou přednášky v rámci kolokvia Problematika literárního kánonu (České Budějovice, březen 2006).
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 230, 1. 10., příl. Orientace, s. 5
Annotation: O smyslu výuky literatury na školách; v rubrice Esej.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 6-7
Annotation: Polemika s názory J. Kostečky - týká se vyučování literatury na středních školách.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Kostečky Výuka předmětu český jazyk a literatura z pohledu nového školského zákona (Český jazyk a literatura, č. 4,...
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 5, 5. 5., s. 2
Annotation: Úvaha o výuce literatury.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 52/1, 23. 12., s. 17 a 28-29
Annotation: Záznam diskuse o výuce literatury a školní četbě, pořádané Obcí spisovatelů v Národní knihovně 30. 11. 2002.
Article