By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Recenze. Román autorovi připomíná normalizační prozaickou produkci.
Article
202
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
203
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
204
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 8, 20. 10., s. 86-87
Annotation: Recenze.
Article
205
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 16, 8. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
206
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 16, 8. 10., s. 12; č. 17, 22. 10., s. 16-17
Annotation: Esej o proměnách myšlení o literatuře a komunikačních rámců, za nichž se toto myšlení realizuje. Autor se zamýšlí nad dopadem proměny na...
Article
207
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 15, 24. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
208
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 84-87
Annotation: Diskuse nad knihou D. Zábranského.
Article
209
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 14, 10. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
210
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 13, 25. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
211
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
212
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 17
Annotation: Polemika s L. Selepkem, který kritizoval jeho recenzi knihy H. Lundiakové.
Article
213
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 470-476
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 9. 2015
Annotation: Recenze.
Article
214
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 11, 14. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
215
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 10, 14. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
216
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 5, 13. 5., s. 39-41
Annotation: Článek se věnuje transformaci české literární kritiky od 80. let 20. stol. do současnosti; mj. vytyčuje čtyři programní přístupy k současné...
Article
217
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 52, 2015, č. 3, květen/červen, s. 6-8
Annotation: Stať rozebírá hru Plačící satyr F. Šrámka, text je doplněn o fotografie z představení, které mělo premiéru 6. 3. 2015 v Divadle na Vinohradech...
Article
218
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 9, 30. 4., s. 14
Annotation: Úvaha o proměně vztahu české literatury k Němcům a němectví po r. 1989. Mj. zmínka o knize E. Hahnové
Article
219
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 9, 30. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 4, 17. 4., s. 80-83
Annotation: Diskuse nad knihou E. Hauserové.
Article