By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. 80-83
Annotation: Diskuse nad románem V. Kahudy.
Article
122
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 18, 2. 11., s. 2
Annotation: Recenze na neexistující knihu.
Article
124
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
125
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 5. 10., s. 2
Annotation: Odpověď na kritiku čtenářů (výběr ze čtenářských dopisů připravila redakce).
Article
126
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
127
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 9
Annotation: Polemika s textem O. Macla Po stopách teatromagie (Tvar, č. 14, 7. 9. 2017, s. 12).
Article
128
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Recenze. V úvodu srovnání Radovy poetiky s tvorbou M. Kundery, v závěru kritika ilustrací R. Szpuka.
Article
129
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
130
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
131
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 12, 15. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
132
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
133
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 381-417
Annotation: Studie se věnuje problematice poválečných reflexí protektorátní literatury, respektive proměn jejího obrazu tak, jak si jej v jednotlivých obdobích...
Article
134
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 10, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
135
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 18-24
Annotation: Referát z diskuse "Hledání středního proudu. Panelová diskuze o kulturním mainstreamu" (23. 3. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).
Article
136
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
138
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 66-67
H7O [online]. -- 11. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
139
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
140
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 16-17
Annotation: Esej, ve kterém autor rekapituluje proměny názorů na literární kritiku od 80. let 20. století.
Article