By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Marto Marto Marto Deníky 1927-1932. -- s. 9-15
Annotation: Editorův úvodní komentář k fragmentu deníků J. Kocourka, dochovanému v jeho pozůstalosti uložené ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
Book Chapter
2
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2003. -- s. 3
Annotation: Úvodní slovo k antologii oceněných prací 7. ročníku soutěže; s kritérii soutěže (s. 4; původní dvě věkové kategorie byly rozšířeny...
Book Chapter
3
In: Myšlénky mu zvětraly.... -- S. [2]
Annotation: Úvod editora k antologii básní zapomenutých a neznámých autorů.
Book Chapter