By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 45, 26. 10., s. 8
Annotation: Článek o pozapomenutých spisovatelích K. Piskořovi, K. Babánkovi, K. Legerovi, K. Šarlihovi, K. Kamínkovi, K. Weinfurterovi a K. Hradcovi, jejichž...
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 38, 9. 9., s. 8
Annotation: Článek o básníkovi I. Sukovi, jehož verše zazní na ČRo Vltava 21. 9. 2019 v pořadu "Sladké je žít" v doprovodu jazzové hudby.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 6. 5., s. 9
Annotation: Článek o výboru z básnické a prozaické tvorby Z. Barborky "Hommage : (básně a prózy)" a o rozhlasovém pořadu "Sladké je žít", který bude...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Článek o podobě a množství reflexe soudobé poezie v českých denících a časopisech v období první republiky.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
7
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 11, listopad, s. 20-21
Annotation: Článek se věnuje pojmu samizdat.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 5/6, s. 84-87
Annotation: Článek. Příspěvek přednesený na semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2012- 2014" (Bratislava, 2014). Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 28. 2. - 5. 3., příl. Doma, č. 9, s. A, B
Annotation: Články věnované 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí K. Maye.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 12-13
Annotation: Rozbor prózy Poslední drožkář se zřetelem k poezii, kterou V. Neff v této parodii využíval. Doprovozeno ilustracemi, které parodují V. Nezvala.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 2, 22. 1., s. 6-9
Annotation: Příspěvky týkající se J. Kocourka a jeho díla (zejm. knihy Extáze); na s. 17 otištěna ukázka z Kocourkovy prózy Jensen a lilie.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 11. 12., s. 8-9
Annotation: Článek o knihách, které byly věnovány současným autorům a už jsou k nalezení v antikvariátech (konkrétně o rozprodávané knihovně E. Murrera...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 16, 2. 10., s. 12-13
Annotation: Článek.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 10
Annotation: Úryvky.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 14
Annotation: Rozbor Foglarova komiksu vycházejícího na pokračování v časopisu Mladý hlasatel (deset dílů od prosince 1938 do února 1939).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 10, 18. 5., s. 14
Annotation: Názor porotce ceny Magnesia Litera (v kategorii poezie).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 24
Annotation: V rubrice Patvar o sbírce básní opěvujících nacistickou ideologii.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 9
Annotation: Článek o jeho návštěvě Prahy v r. 1949 na Kongresu SČSS; s citací jeho dopisu manželce a pohlednice básnířce M. Taylorové.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 13, 26. 6., s. 24
Annotation: Zakončení seriálu o zničených knihách.
Article