By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 24. 6., s. 10
Annotation: Soupis filmových a televizních adaptací děl českých a slovenských autorů.
Article
7
In: Lyrické minimum. -- s. 529-543
Annotation: Doprovodná studie k souboru básnického díla V. Burdy (napsaná v r. 1985 a poprvé zveřejněná v samizdatovém sborníku Památce Václava Nebeského,...
Book Chapter
8
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003.
Annotation: Koncepci příručky navrhl, úvodní studii Svět románového sešitu (s. 13-50, s kapitolami: Místo románového sešitu v kultuře a jejím vývoji,...
Book
9
In: S neznámou mrtvou básní. -- s. [45-46]
Annotation: Ediční poznámka k souboru básní K. M., nezařazených do jeho dvou básnických knih (Antilogie aneb protisloví, 1995; Gregor, 1999); s bibliografickými...
Book Chapter
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 73-79
Annotation: Bibliografie strojopisného časopisu (č. 1, 23. 10. 1938 - č. 6, 6. 4. 1939), v němž publikovali mj. K. Bednář, I. Blatný, B. Březovský, J. Klan,...
Article