By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. 52-55
Annotation: Diskuze nad románem D. Petra.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 1, 19. 1., s. 16-26
Annotation: Záznam diskuze "Česká literatura 2017: První bilance" (5. 12. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha), s částmi: Teze k próze (I. Taranenková);...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 52-55
Annotation: Diskuse nad básnickou sbírkou J. Řeháka.
Article
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 103-113
Annotation: Texty vztahující se k odmítavým reakcím na básnickou sbírku J. Řeháka "Dny plné usínání" publikovaným v měsíčníku Host (č. 1/2017).
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 3, 21. 3., s. 72-75
Annotation: Diskuse nad sbírkou A. Přidala.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 10-22
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (8. 12. 2015, Praha). Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2015 (s. 14); připojena úvodní poznámka;...
Article
7