By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Weiner, Richard, 1884-1937
Published Praha : Dybbuk, 2020.
Annotation: Výbor obsahuje rukopisné, porůznu tištěné a dosud v celku knižně nevydané rané prozaické texty R. Weinera (tvorba do roku 1913) a dvě knižně...
Book
2
In: Přetržená nit a jiné rané prózy. -- ISBN 978-80-7438-235-2. -- S. 267-273
Annotation: Ediční poznámka k výběru pramenů a jejich úpravě pro přítomný výbor.
Book Chapter
3
In: Hommage. -- S. 561-567
Annotation: Komentář k souboru prací Zdeňka Barborky se věnuje jeho životu a dílu a obsahuje i vzpomínku na autorovo setkání s ním; s uvedenou ediční...
Book Chapter
4
In: Jedeme do Bodele. -- s. 171-[179]
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
5
In: Větrník. -- s. 131-135
Annotation: Ediční poznámka k čtvrtému vydání novely (dosud poslední vydání je z roku 1942).
Book Chapter
6
In: Básně II. -- s. 713-715
Annotation: Svazek obsahuje všechny knižně vydané básnické sbírky F. Listopada z let 1992-2012, tj.: Final rondi (1992); Oprava houslí a kytar (1995); Krleš...
Book Chapter
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 572-577
Annotation: Úvodní komentář k edici kapitoly ze strojopisu románu M. Součkové objeveného v martinském literárním archivu v pozůstalosti T. H. Florina;...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 14
Annotation: Poznámka editora k románu J. Navrátila otiskovanému na pokračování (Tvar č.1-13).
Article
9
In: Daleko je moje Tipperary. -- s. 28-30
Annotation: Životopisný doslov; výbor z časopisecky publikovaných básní vychází 40 let po smrti autora jako jeho knižní debut; - s Fotografickou přílohou...
Book Chapter
10
In: Básně I. -- s. 365-367
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Sláva uřknutí /1945/; Vzduch /1946/; První věta /1946/; Jarmark /1947/; Svoboda a jiné ovoce /1956/; Černý bílý, nevím...
Book Chapter
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 7. 1., s. 15
Annotation: Poznámka k novele J. Kocourka, otiskované ve Tvaru (č. 1-13/2010) na pokračování.
Article
13
In: Marto Marto Marto Deníky 1927-1932. -- s. 9-15
Annotation: Editorův úvodní komentář k fragmentu deníků J. Kocourka, dochovanému v jeho pozůstalosti uložené ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
Book Chapter
15
In: Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. -- s. 139-149
Annotation: Svazek obsahuje novelu (původně filmový scénář): Údolí včel (1978, zde 4. vyd., vycházející z 2. vyd. /1989/, považovaného za vyd. poslední...
Book Chapter
16
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
18
In: Post bellum 1866 (Post bellum. Svíbský les). Oklamaný - Der Betrogene. -- s. 249-267
Annotation: Svazek obsahuje novely: Post bellum a Svíbský les (vydané pod společným názvem Post bellum 1866 /Dvě variace na prohranou válku/ v r. 1986 /Čs....
Book Chapter
19
In: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. -- s. 363-387
Annotation: Svazek obsahuje novely: Adelheid (1967, zde 4. vyd.); Zánik samoty Berhof (1973, zde 4. vyd.); Zrození horského pramene (1987, zde 3. vyd.); všechny...
Book Chapter
20
In: Básně pro děti. -- s. 73
Annotation: Výbor z české poezie pro děti napsané po roce 1945; - se stručnými biogramy 29 zastoupených autorů: Básně napsali (s. 65-69).
Book Chapter