By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Výpravná publikace - katalog (v české a německé verzi), lišící se od česko-anglického svazku poněkud jiným uspořádáním příspěvků (viz...
Book
2
Annotation: Výpravná publikace - katalog (v české a anglické verzi), mj. s uvedenými texty.
Book