By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Centrum Detektivky [online]. -- 19. 2. 2020
Annotation: Ukázka uvozena krátkým komentářem; připojena anotace.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 9. 1. 2020
Annotation: Komentář k biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba" a k problematice Kunderova díla z hlediska autorských strategií a úprav jeho (zejména...
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 1/2, leden-únor, s. 41
Annotation: Komentář k biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba" a k problematice Kunderova díla z hlediska autorských strategií a úprav jeho (zejména...
Article
4
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 21-24
Annotation: Komentář textu ozřejmuje badatelská a metodologická východiska kolektivní monografie.
Book Chapter
5
by Radimský, Ladislav, 1898-1970
Published Praha : Knihovna Libri prohibiti, 2019.
Annotation: Soubor textů Ladislava Radimského, esejisty a spisovatele, který svými texty přispíval do mnoha exilových časopisů a stál u zrodu Společnosti...
Book
6
by Körner, Vladimír, 1939-
Published Praha ; Podlesí : Dauphin, 2019.
Annotation: Soubor próz; s komentářem textu a fot. autora (přední záložka); s uvedenou Ediční poznámkou (s. 55); se seznamem již vydaných svazků Spisů...
Book
7
In: Hommage. -- S. 561-567
Annotation: Komentář k souboru prací Zdeňka Barborky se věnuje jeho životu a dílu a obsahuje i vzpomínku na autorovo setkání s ním; s uvedenou ediční...
Book Chapter
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 35-43
Annotation: Komentář k otisku neúplné korespondence mezi básnířkou I. Machulkovou a J. Škvoreckým (s. 36-43).
Article
9
In: Barvy. -- S. 65-69
Annotation: Komentář podává zprávu o písemné pozůstalosti autorky a o sestavování knihy; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka obálky).
Book Chapter
10
In: Sborník literární ceny Vladimíra Vokolka 2015. -- S. 6-7
Annotation: Předmluva ke sborníku básní Literární ceny Vladimíra Vokolka; s podmínkami soutěže (s. 8), seznamem členů poroty (s. 9), výsledky soutěže...
Book Chapter
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 572-577
Annotation: Úvodní komentář k edici kapitoly ze strojopisu románu M. Součkové objeveného v martinském literárním archivu v pozůstalosti T. H. Florina;...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 6
Annotation: Poznámka k otištěnému textu F. Paly, který byl přednesen 20. 12. 1945 na vzpomínkovém večeru k uctění památky jeho syna. Básně a ukázka...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 10
Annotation: Článek ilustrující situaci ve Svazu prostřednictvím ukázek z dobového tisku a některých prohlášení.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 18, 29. 10., s. 6, 7
Annotation: Komentář a poznámky k ukázkám z knihy Přicházím z periferie republiky.
Article
17
In: Marto Marto Marto Deníky 1927-1932. -- s. 9-15
Annotation: Editorův úvodní komentář k fragmentu deníků J. Kocourka, dochovanému v jeho pozůstalosti uložené ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
Book Chapter
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 9, 1. 5., s. 11
Annotation: Koláž z laudatií Magnesie Litery (ročníky 2007 a 2008) - jako komentář k básním uvedených autorů.
Article
19
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2008. -- s. 5
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 12. ročníku soutěže; - s básní Vladimíra Vokolka: [Tak putujeme za svítání...] (s. 3-4, ze sbírky...
Book Chapter
20