By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 15-19
Annotation: Předmluva popisuje dosavadní stav literárněvědného bádání v oblasti českého detektivního žánru a motivy autorů, které je vedly k sepsání...
Book Chapter
2
In: Sborník literární ceny Vladimíra Vokolka 2015. -- S. 6-7
Annotation: Předmluva ke sborníku básní Literární ceny Vladimíra Vokolka; s podmínkami soutěže (s. 8), seznamem členů poroty (s. 9), výsledky soutěže...
Book Chapter
3
In: Lupiči nedobytných pokladen. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva k souboru devíti povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století, které patří k prvním ukázkám detektivního žánru u nás.
Book Chapter
4
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2012. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 16. ročníku soutěže; - s kritérii soutěže (s. 7), se seznamem členů poroty (s. 8), s přehledem laureátů...
Book Chapter
5
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2008. -- s. 5
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 12. ročníku soutěže; - s básní Vladimíra Vokolka: [Tak putujeme za svítání...] (s. 3-4, ze sbírky...
Book Chapter
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 2, s. 124-125
Annotation: Předmluva k edici veršů politických vězňů z komunistického koncentračního tábora v Jáchymově (v návaznosti na edici A. Kratochvíla v exilovém...
Article
7
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2006. -- s. 6-8
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 10. ročníku soutěže (s bilančním ohlédnutím za dosavadními ročníky, s osobním vyznáním coby laureáta...
Book Chapter
8
In: Příliš pozdní léto. -- přední a zadní záložka
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 2, s. 203-204
Annotation: Předmluva k otištěné sbírce básní (s. 205-228, edič. poznámka /s. 205/ M. Jareš); mj. o českých překladech díla M. M.
Article