By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 1. 11., s. 6
Annotation: Reportáž z udílení.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 13
Annotation: O XIV. řádné valné hromadě Obce spisovatelů, která se konala 18. 11. 2006; předsedkyní se opět stala E. Kantůrková.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 10
Annotation: Reportáž z předávání; připojena část projevu M. Topolánka pronesená u příležitosti udílení ceny.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 9, 7. 11., s. 34-35
Annotation: Reportáž z konference Česká literatura v Evropské unii (konec září 2005) je současně úvahou nad postoji určité skupiny spisovatelů, literárních...
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 1, 18. 1., s. 37-38
Annotation: Referát o průběhu valné hromady Obec spisovatelů (4. 12. 2004). V jejím rámci proběhly volby nové Rady OS, které měly naznačit další směřování...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 21. 10., s. 6
Annotation: Reportáž s výčtem oceněných a s připojenými ukázkami veršů (s. 6-7).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 28. 6., s. 11
Annotation: Reportáž z pátého ročníku předávání ceny.
Article