By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 96, 20. 5., s. 15
denikn.cz [online]. -- 20. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem a P. Mandysem o knize "Dějiny české detektivky".
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s literárními historiky M. Jarešem a P. Mandysem o monografii "Dějiny české detektivky" a české detektivní literatuře; připojeny bio-bibliografické...
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. 36-37
Annotation: Rozhovor o vývoji detektivního žánru a jeho postavení v české kultuře.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
5
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 9, září, s. 30
Annotation: Anketa k výročí Divadla Semafor.
Article
6
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 1, leden, s. 26-29
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem o komiksech, literární kritice i jeho poezii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26).
Article
7
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 103-113
Annotation: Texty vztahující se k odmítavým reakcím na básnickou sbírku J. Řeháka "Dny plné usínání" publikovaným v měsíčníku Host (č. 1/2017).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o překladu Blokovy poemy Dvanáct.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 1, s. 21-25
Annotation: Rozhovor, zejm. o níže zmíněné sbírce básní. Připojena bio-bibliografická poznámka o K. Kucbelové a otisk básně "Otec môže" z uvedené...
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 9, s. 7-12
Annotation: Rozhovor; mj. o práci redaktorky a překladatelky. Připojena bio-bibliografická poznámka "Eva Mládeková".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o vydávání samizdatu, dnešní činnosti v nakladatelství a antikvariátu Hrad ve Strakonicích a o poezii. Mj. zmíněni uvedení autoři....
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 3
Annotation: Poznámka nakladatelky o vzniku nakladatelství Biru a o chystaných knihách.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. S otištěnou básní Běla Černá z jeho sbírky Špásmo.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 4, s. 12-19
Annotation: Rozhovor o (současné) slovenské literatuře, literární kritice a kritice překladu, o holandské literatuře a kultuře. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o psaní recenzí, české poezii a vlastní tvorbě. Báseň, kterou napsala jako devítiletá, je otištěna na s. 18.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. o každoročních čteních Máje u Máchova jezera, autorském čtení, jeho poemách, spolupráci s K. Kunou (Společnost za obrodu Čtyřlístku)...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor o jeho publikacích; v závěru kritika knih V. Junka.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 5, 3. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article