By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
3
In: Bel Mondo. -- ISSN 1805-5516. -- Roč. 2, 2013, č. 1, leden, s. 80-84
Annotation: Anketa (se stručným zdůvodněním). T. Brdečková uvádí Povídání o pejskovi a kočičce, J. Peňás Babičku, I. Klíma Bibli kralickou, P. Wilson...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 607-625
Annotation: Studie zaměřená na české i zahraniční komiksové adaptace níže uvedeného románu J. Haška.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 12, 12. 6., s. 3
Annotation: Glosy; mj. ke knize Fenomén Švejk, Kritickému klubu (Vltava, 27. 5.), stati M. Koloce o Máchovi (RR č.52/2003), fejetonu K. Steigerwalda, rozhovoru...
Article