By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Článek o podobě a množství reflexe soudobé poezie v českých denících a časopisech v období první republiky.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor o nastudování melodramatu Máj a o jeho hraní od r. 1966 ve Viole.
Article