By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. III
Annotation: Glosa o novele V. Körnera "Oklamaný (Der Betrogene)".
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s literárními historiky M. Jarešem a P. Mandysem o monografii "Dějiny české detektivky" a české detektivní literatuře; připojeny bio-bibliografické...
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. 36-37
Annotation: Rozhovor o vývoji detektivního žánru a jeho postavení v české kultuře.
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. [35]-36
Annotation: Úryvek z monografie "Dějiny české detektivky"; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 36).
Article
5
online
Webarchiv
In: Centrum Detektivky [online]. -- 19. 2. 2020
Annotation: Ukázka uvozena krátkým komentářem; připojena anotace.
Article
6
In: Přetržená nit a jiné rané prózy. -- ISBN 978-80-7438-235-2. -- S. 267-273
Annotation: Ediční poznámka k výběru pramenů a jejich úpravě pro přítomný výbor.
Book Chapter
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
9
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 1, leden, s. [24]-26
Annotation: Studie o literatuře pro mladé dívky, která vycházela v letech 1945-1949.
Article
10
In: Tři ze šedesátých. -- S. 55
Annotation: Ediční poznámka se zabývá strukturací textu.
Book Chapter
11
by Jareš, Michal, 1973-, Mandys, Pavel, 1972-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá dějinami českého psaní kriminální prózy; se Seznamem literatury (s. 437-439); s Poznámkami a vysvětlivkami...
Book
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailonek V. Vančury.
Article
15
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. 52-55
Annotation: Diskuze nad románem D. Petra.
Article
17
In: Hommage. -- S. 561-567
Annotation: Komentář k souboru prací Zdeňka Barborky se věnuje jeho životu a dílu a obsahuje i vzpomínku na autorovo setkání s ním; s uvedenou ediční...
Book Chapter
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 28, 10. 7., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 14, 3. 4., s. 54-55
Annotation: Anketa s otázkami: Co vás zaujalo v nominacích na Magnesii Literu? A jak hodnotíte současnou českou prózu?
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 10-22
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (8. 12. 2015, Praha). Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2015 (s. 14); připojena úvodní poznámka;...
Article