By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 160, 14. 7., s. 18
Annotation: Básně; připojen medailon M. Jareše.
Article
2
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 96, 20. 5., s. 15
denikn.cz [online]. -- 20. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem a P. Mandysem o knize "Dějiny české detektivky".
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s literárními historiky M. Jarešem a P. Mandysem o monografii "Dějiny české detektivky" a české detektivní literatuře; připojeny bio-bibliografické...
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. 36-37
Annotation: Rozhovor o vývoji detektivního žánru a jeho postavení v české kultuře.
Article
5
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. [35]-36
Annotation: Úryvek z monografie "Dějiny české detektivky"; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 36).
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 6. 5., s. 9
Annotation: Článek o výboru z básnické a prozaické tvorby Z. Barborky "Hommage : (básně a prózy)" a o rozhlasovém pořadu "Sladké je žít", který bude...
Article
8
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 1, leden, s. 26-29
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem o komiksech, literární kritice i jeho poezii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26).
Article
9
In: Hommage. -- S. 561-567
Annotation: Komentář k souboru prací Zdeňka Barborky se věnuje jeho životu a dílu a obsahuje i vzpomínku na autorovo setkání s ním; s uvedenou ediční...
Book Chapter
10
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 11, listopad, s. 33
Annotation: Ukázka ze stejnojmenné sbírky. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 242, 18. 10., s. 20
Annotation: Medailon (s fot.) u otištěných ukázek (pod názvem Celý život, celá smrt) ze sbírky Začátek eposu.
Article
12
In: Sborník literární ceny Vladimíra Vokolka 2015. -- S. 6-7
Annotation: Předmluva ke sborníku básní Literární ceny Vladimíra Vokolka; s podmínkami soutěže (s. 8), seznamem členů poroty (s. 9), výsledky soutěže...
Book Chapter
13
In: Lupiči nedobytných pokladen. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva k souboru devíti povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století, které patří k prvním ukázkám detektivního žánru u nás.
Book Chapter
14
15
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2012. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 16. ročníku soutěže; - s kritérii soutěže (s. 7), se seznamem členů poroty (s. 8), s přehledem laureátů...
Book Chapter
16
In: Daleko je moje Tipperary. -- s. 28-30
Annotation: Životopisný doslov; výbor z časopisecky publikovaných básní vychází 40 let po smrti autora jako jeho knižní debut; - s Fotografickou přílohou...
Book Chapter
17
In: Básně I. -- s. 365-367
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Sláva uřknutí /1945/; Vzduch /1946/; První věta /1946/; Jarmark /1947/; Svoboda a jiné ovoce /1956/; Černý bílý, nevím...
Book Chapter
18
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 14, 2010, č. 52, červen, s. 44-48
Annotation: Rozhovor o dobré a špatné poezii, o literární kritice, popularizaci poezie, neonormalizaci ad. Mj. zmíněni uvedení autoři.
Article
20
In: Přicházím z periferie republiky. -- s. 563-569
Annotation: Doslov k výboru z reportáží a publicistických textů M. Mareše publikovaných v letech 1946-1948 (zejména 1946-1947) v Dnešku, Svobodných (tj....
Book Chapter