By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. III
Annotation: Glosa o novele V. Körnera "Oklamaný (Der Betrogene)".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
3
In: Tři ze šedesátých. -- S. 55
Annotation: Ediční poznámka se zabývá strukturací textu.
Book Chapter
5
by Körner, Vladimír, 1939-
Published Praha : Dauphin, 2009.
Obsah knihy
Annotation: Sebrané rozhovory s V. Körnerem z let 1964-2009 publikované na stránkách denního tisku a filmových a literárních časopisů; - s Ediční poznámkou...
Book
7
In: Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. -- s. 139-149
Annotation: Svazek obsahuje novelu (původně filmový scénář): Údolí včel (1978, zde 4. vyd., vycházející z 2. vyd. /1989/, považovaného za vyd. poslední...
Book Chapter
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Glosy.
Article
9
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
11
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 21. 11. 2006
Annotation: Rozhovor s V. Körnerem, který obdržel Státní cenu za literaturu, mj. o spisovatelských organizacích; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 2. 11., s. 10
Annotation: Reportáž z předávání; připojena část projevu M. Topolánka pronesená u příležitosti udílení ceny.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Post bellum 1866 (Post bellum. Svíbský les). Oklamaný - Der Betrogene. -- s. 249-267
Annotation: Svazek obsahuje novely: Post bellum a Svíbský les (vydané pod společným názvem Post bellum 1866 /Dvě variace na prohranou válku/ v r. 1986 /Čs....
Book Chapter
15
In: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. -- s. 363-387
Annotation: Svazek obsahuje novely: Adelheid (1967, zde 4. vyd.); Zánik samoty Berhof (1973, zde 4. vyd.); Zrození horského pramene (1987, zde 3. vyd.); všechny...
Book Chapter
16
In: Krev zmizelého. -- s. 155
Annotation: Svazek obsahuje literární scénář k stejnojmennému filmu (premiéra 10.3.2005; - původní název: Stín zmizelého).
Book Chapter
17
In: Slepé rameno. Střepiny v trávě. -- s. 367-377
Annotation: Poznámka obsahuje i úryvky z dobových recenzí obou próz: románu Slepé rameno (1965, skutečná Körnerova prvotina, 1. vyd. bylo sešrotováno)...
Book Chapter
18
In: Psí kůže. Kámen nářku. -- s. 219
Annotation: Svazek zahajující vydávání Sebraných spisů V. K. (s pořadovým číslem 8) obsahuje dva texty odehrávající se v 17. století: novelu Psí kůže...
Book Chapter
19
by Bauer, Michal, 1966-, Blažek, Petr, 1973-, Brabec, Jiří, 1929-, Burget, Eduard, 1972-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Hruška, Petr, 1964-, Jareš, Michal, 1973-, Jungmannová, Lenka, 1967-, Klimeš, Ivan, 1957-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kratochvil, Antonín, 1924-2004, Krautmanová, Vlasta, 1949-, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kusák, Alexej, 1929-2017, Lyčka, Petr, 1974-, Machala, Lubomír, 1958-, Martinek, Libor, 1965-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Moldanová, Dobrava, 1936-, Musil, Roman, 1964-, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Otáhal, Milan, 1928-2017, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Poslední, Petr, 1945-, Písková, Milada, 1943-, Přibáň, Michal, 1966-, Přádná, Stanislava, 1952-, Sieglová, Naděžda, 1944-, Soldán, Ladislav, 1938-, Stanislavová, Zuzana, 1951-, Suchomel, Milan, 1928-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, Všetička, František, 1932-, Žemberová, Viera, 1948-, Řezník, Miloš, 1970-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2002.
Annotation: Sborník příspěvků z konference, navazující na konference Rok 1947 (1997) a "Zlatá šedesátá" (1999); s Úvodem (s. 9), se jmenným rejstříkem.
Book
20
by Bauer, Michal, 1966-, Bouček, Jaroslav, 1952-, Brabec, Jiří, 1929-, Bílek, Petr A., 1962-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, 1937-, Formánková, Eva, 1973-, Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968-, Haman, Aleš, 1932-, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Herman, Josef, 1955-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Jankovič, Milan, 1929-2019, Jareš, Michal, 1973-, Jungmann, Milan, 1922-2012, Just, Vladimír, 1946-, Klimeš, Ivan, 1957-, Klusák, Alexej, Knapík, Jiří, 1975-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kučera, Petr, 1960 listopad 22.-, Křivánek, Vladimír, 1951-, Langerová, Marie, 1948-, Machala, Lubomír, 1958-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Pešta, Pavel, 1933-2002, Přádná, Stanislava, 1952-, Staněk, Jiří, 1948-, Suchomel, Milan, 1928-, Svatoš, Michal, 1947-, Svoboda, Jiří, 1931-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, 1932-2014, Urbanová, Svatava, 1946-, Vévoda, Rudolf, 1964-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.
Annotation: Sborník z konference (navazující na konferenci konanou v roce 1997 pod názvem "Rok 1947"); se soupisem Autoři příspěvků (s. 388-391), se jmenným...
Book