By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 96, 20. 5., s. 15
denikn.cz [online]. -- 20. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem a P. Mandysem o knize "Dějiny české detektivky".
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s literárními historiky M. Jarešem a P. Mandysem o monografii "Dějiny české detektivky" a české detektivní literatuře; připojeny bio-bibliografické...
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
4
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 21-24
Annotation: Komentář textu ozřejmuje badatelská a metodologická východiska kolektivní monografie.
Book Chapter
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 180-187
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi V. Petríka na téma slovenské detektivní literatury. Autor se v druhé části studie zaměřuje na literární...
Article
6
by Jareš, Michal, 1973-, Mandys, Pavel, 1972-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá dějinami českého psaní kriminální prózy; se Seznamem literatury (s. 437-439); s Poznámkami a vysvětlivkami...
Book
7
by Machala, Lubomír, 1958-, Jareš, Michal, 1973-, Pátková, Jana, 1973-
Published Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2018.
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenými statěmi o slovenské literatuře v Česku po roce 1993 a o její reflexi v příručkových...
Book
8
Annotation: Kolektivní monografie je souborem příspěvků z česko-slovenského semináře uspořádaného na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 793-807
Annotation: Referát z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. - 4. 7. 2015, Praha). Tématem kongresu byla "Válka a konflikt v české literatuře",...
Article
12
Annotation: Sborník příspěvků ze semináře věnovaného literárním dílům oceněných v roce 2013, který proběhl 8. dubna 2014 na Katedře bohemistiky Filozofické...
Book
13
by Jareš, Michal, 1973-, Kořínková, Lucie, 1981-, Machek, Jakub, 1977-, Kudláč, Antonín K. K., 1971-, Schmarc, Vít, 1979-
Published Bratislava : Trnava : Ústav slovenskej literatúry SAV ; Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference; - mj. s uvedenými studiemi; obsahuje jmenný rejstřík (s. 216-222).
Book
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 111-112
Annotation: Diskusní příspěvek k básnické sbírce R. Juroleka.
Article
15