By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o knihbudkách.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Kniha roku 2011-21. ročník obnovené ankety LN, s. 23
Annotation: Recenze (3. místo v anketě).
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 30. 4., s. 3
Annotation: O ukončení prodávání Tvaru v knihkupectví Academia.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29-37
Annotation: Studie analyzující snahy o vzájemnou česko-slovenskou literární spolupráci v britském exilu v době druhé světové války, zejm. k exilové knižní...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 6. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 11, 31. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 71
Annotation: Zpráva o přidělení dotací nakladatelům.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 75
Annotation: Zpráva o titulech, financovaných Nadačním fondem Obce spisovatelů.
Article
15
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003.
Annotation: Koncepci příručky navrhl, úvodní studii Svět románového sešitu (s. 13-50, s kapitolami: Místo románového sešitu v kultuře a jejím vývoji,...
Book
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 39, 26. 9., s. 6
Annotation: Kritická glosa k postupu nakladatelství Tváře, které bez autorova vědomí a s podstatnými zásahy do textu vydalo knížku P. Vrány, připravenou...
Article