By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 96, 20. 5., s. 15
denikn.cz [online]. -- 20. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s M. Jarešem a P. Mandysem o knize "Dějiny české detektivky".
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 3, březen, s. 36-37
Annotation: Rozhovor o vývoji detektivního žánru a jeho postavení v české kultuře.
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 1, leden, s. [24]-26
Annotation: Studie o literatuře pro mladé dívky, která vycházela v letech 1945-1949.
Article
4
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 15-19
Annotation: Předmluva popisuje dosavadní stav literárněvědného bádání v oblasti českého detektivního žánru a motivy autorů, které je vedly k sepsání...
Book Chapter
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 180-187
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi V. Petríka na téma slovenské detektivní literatury. Autor se v druhé části studie zaměřuje na literární...
Article
6
by Jareš, Michal, 1973-, Mandys, Pavel, 1972-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá dějinami českého psaní kriminální prózy; se Seznamem literatury (s. 437-439); s Poznámkami a vysvětlivkami...
Book
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 5/6, s. 69
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 28. 2. - 5. 3., příl. Doma, č. 9, s. A, B
Annotation: Články věnované 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí K. Maye.
Article
10
by Jareš, Michal, 1973-, Kořínková, Lucie, 1981-, Machek, Jakub, 1977-, Kudláč, Antonín K. K., 1971-, Schmarc, Vít, 1979-
Published Bratislava : Trnava : Ústav slovenskej literatúry SAV ; Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference; - mj. s uvedenými studiemi; obsahuje jmenný rejstřík (s. 216-222).
Book
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 485-487
Annotation: Referát o konferenci.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 607-625
Annotation: Studie zaměřená na české i zahraniční komiksové adaptace níže uvedeného románu J. Haška.
Article
14
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003.
Annotation: Koncepci příručky navrhl, úvodní studii Svět románového sešitu (s. 13-50, s kapitolami: Místo románového sešitu v kultuře a jejím vývoji,...
Book