By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 4, s. 20-24
Annotation: Recenze. Paralelně s recenzí Zoltána Rédeye.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 4, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Básně I. -- s. 365-367
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Sláva uřknutí /1945/; Vzduch /1946/; První věta /1946/; Jarmark /1947/; Svoboda a jiné ovoce /1956/; Černý bílý, nevím...
Book Chapter
6
In: Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. -- s. 139-149
Annotation: Svazek obsahuje novelu (původně filmový scénář): Údolí včel (1978, zde 4. vyd., vycházející z 2. vyd. /1989/, považovaného za vyd. poslední...
Book Chapter
7
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
9
In: Post bellum 1866 (Post bellum. Svíbský les). Oklamaný - Der Betrogene. -- s. 249-267
Annotation: Svazek obsahuje novely: Post bellum a Svíbský les (vydané pod společným názvem Post bellum 1866 /Dvě variace na prohranou válku/ v r. 1986 /Čs....
Book Chapter
10
In: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. -- s. 363-387
Annotation: Svazek obsahuje novely: Adelheid (1967, zde 4. vyd.); Zánik samoty Berhof (1973, zde 4. vyd.); Zrození horského pramene (1987, zde 3. vyd.); všechny...
Book Chapter
11
In: Krev zmizelého. -- s. 155
Annotation: Svazek obsahuje literární scénář k stejnojmennému filmu (premiéra 10.3.2005; - původní název: Stín zmizelého).
Book Chapter
12
In: Slepé rameno. Střepiny v trávě. -- s. 367-377
Annotation: Poznámka obsahuje i úryvky z dobových recenzí obou próz: románu Slepé rameno (1965, skutečná Körnerova prvotina, 1. vyd. bylo sešrotováno)...
Book Chapter
13
In: Lyrické minimum. -- s. 529-543
Annotation: Doprovodná studie k souboru básnického díla V. Burdy (napsaná v r. 1985 a poprvé zveřejněná v samizdatovém sborníku Památce Václava Nebeského,...
Book Chapter
14
In: Psí kůže. Kámen nářku. -- s. 219
Annotation: Svazek zahajující vydávání Sebraných spisů V. K. (s pořadovým číslem 8) obsahuje dva texty odehrávající se v 17. století: novelu Psí kůže...
Book Chapter