By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


721
722
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 7
Annotation: K otištěným básním (s. 5-6) olomouckého soustružníka.
Article
723
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 167-168
Annotation: Recenze.
Article
724
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 206-214
Annotation: Soubor deseti dopisů ze 17. 3. 1927 - 18. 5. 1928.
Article
725
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 195
Annotation: Recenze.
Article
726
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 200-201
Annotation: Recenze.
Article
727
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 252
Annotation: Poznámka k jedinému básnickému překladu J. Č.
Article
728
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 3/4, s. 290-291
Annotation: Komentář.
Article
729
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 73-79
Annotation: Bibliografie strojopisného časopisu (č. 1, 23. 10. 1938 - č. 6, 6. 4. 1939), v němž publikovali mj. K. Bednář, I. Blatný, B. Březovský, J. Klan,...
Article
730
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 2, 1998, č. 2/3, s. 57-66
Annotation: Studie; s přetištěním jeho básní a fejetonu.
Article
731
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 2, 1998, č. 2/3, s. 116
Annotation: Recenze.
Article