By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 52-55
Annotation: Diskuse nad básnickou sbírkou J. Řeháka.
Article
82
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 103-113
Annotation: Texty vztahující se k odmítavým reakcím na básnickou sbírku J. Řeháka "Dny plné usínání" publikovaným v měsíčníku Host (č. 1/2017).
Article
83
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2017, s. 78-82
Annotation: Ukázka ze stejnojmenného cyklu, který vycházel na pokračování v Besedách Času v r. 1907. Připravil a biografickou poznámkou doplnil Michal Jareš.
Article
86
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 7, 12. 9., s. 83
H7O [online]. -- 9. 8. 2016
Annotation: Recenze.
Article
87
88
89
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 4. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Akropolis; s úvodní poznámkou.
Article
90
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 35-43
Annotation: Komentář k otisku neúplné korespondence mezi básnířkou I. Machulkovou a J. Škvoreckým (s. 36-43).
Article
91
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 3, 21. 3., s. 70-71
Annotation: Recenze sbírky A. Přidala.
Article
92
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 3, 21. 3., s. 72-75
Annotation: Diskuse nad sbírkou A. Přidala.
Article
93
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 10-22
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (8. 12. 2015, Praha). Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2015 (s. 14); připojena úvodní poznámka;...
Article
95
by Přibáň, Michal, 1966-
Published [Praha] : [nakladatel není znám], [2016].
Annotation: Sborník starších, již dříve publikovaných textů Michala Přibáně vyhotovený k jeho padesátým narozeninám; s úvahami o české literatuře...
Book
96
In: Barvy. -- S. 65-69
Annotation: Komentář podává zprávu o písemné pozůstalosti autorky a o sestavování knihy; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka obálky).
Book Chapter
97
In: Sborník literární ceny Vladimíra Vokolka 2015. -- S. 6-7
Annotation: Předmluva ke sborníku básní Literární ceny Vladimíra Vokolka; s podmínkami soutěže (s. 8), seznamem členů poroty (s. 9), výsledky soutěže...
Book Chapter
99
by Kořínek, Pavel, 1981-, Foret, Martin, 1980-, Jareš, Michal, 1973-
Published [Praha] : Centrum pro studia komiksu, [mezi 2015 a 2017].
Annotation: Výkladový slovník termínů z teorie komiksu; s poznámkou o Centru pro studia komiksu (s. 22-23).
Book
100
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 793-807
Annotation: Referát z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. - 4. 7. 2015, Praha). Tématem kongresu byla "Válka a konflikt v české literatuře",...
Article