By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 5/6, s. 84-87
Annotation: Článek. Příspěvek přednesený na semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2012- 2014" (Bratislava, 2014). Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
122
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 5/6, s. 109-110
Annotation: Referát o výstavě (28. 3. - 3. 8. 2014).
Article
123
In: Větrník. -- s. 131-135
Annotation: Ediční poznámka k čtvrtému vydání novely (dosud poslední vydání je z roku 1942).
Book Chapter
124
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 1, s. 21-25
Annotation: Rozhovor, zejm. o níže zmíněné sbírce básní. Připojena bio-bibliografická poznámka o K. Kucbelové a otisk básně "Otec môže" z uvedené...
Article
125
Obsah knihy
Annotation: První díl pojednání o komiksovém 20. století v československém kulturním a jazykovém prostoru zahrnuje léta 1900-1964; výklad doprovází bohatý...
Book
126
Obsah knihy
Annotation: Druhý díl pojednání o komiksovém 20. století v československém kulturním a jazykovém prostoru zahrnuje léta 1964-2000; výklad doprovází bohatý...
Book
127
Annotation: Doplňkový svazek k dějinám československého komiksu obsahuje ediční poznámku, periodizační tabulku, literaturu, zdroje vyobrazení, medailony...
Book
128
Annotation: Sborník příspěvků ze semináře věnovaného literárním dílům oceněných v roce 2013, který proběhl 8. dubna 2014 na Katedře bohemistiky Filozofické...
Book
129
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 13. 11. 2013
Annotation: Anketa na téma fantastické tvorby v ČSR z období normalizace.
Article
130
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 7, 27. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
131
In: Bel Mondo. -- ISSN 1805-5516. -- Roč. 2, 2013, č. 1, leden, s. 80-84
Annotation: Anketa (se stručným zdůvodněním). T. Brdečková uvádí Povídání o pejskovi a kočičce, J. Peňás Babičku, I. Klíma Bibli kralickou, P. Wilson...
Article
132
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 2, s. 70-72
Annotation: Recenze.
Article
134
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 5/6, s. 120
Annotation: Recenze filmu.
Article
135
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 17, 2013, č. 1, s. 88
Annotation: Zpráva o nalezení deníkových fragmentů D. Paly v LA PNP; doplněno o bio-bibliografickou poznámku o D. Palovi; fragmenty z jeho deníků jsou otištěny...
Article
136
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 9, s. 7-12
Annotation: Rozhovor; mj. o práci redaktorky a překladatelky. Připojena bio-bibliografická poznámka "Eva Mládeková".
Article
137
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 455-461
Annotation: Studie o vlivu žánru westernu na českou populární kulturu od počátku 20. století do současnosti.
Article
138
by Bor, D. Ž., 1932-2010
Published Praha : Trigon, 2013.
Annotation: Vzájemná korespondence D. Ž. Bora a J. Veselského obsahuje přes 400 dopisů z let 1998-2004; s uvedeným doslovem a ediční poznámkou.
Book
139
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 8, s. 62-64
Annotation: Recenze.
Article
140
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 8, s. 78
Annotation: Recenze hudební nahrávky (reedice alba z roku 1969).
Article