By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 9, s. 13-18
Annotation: Recenze.
Article
142
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2012. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 16. ročníku soutěže; - s kritérii soutěže (s. 7), se seznamem členů poroty (s. 8), s přehledem laureátů...
Book Chapter
143
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
145
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 23
Annotation: Přání odcházejících redaktorů nové redakci a čtenářům. S fotografií.
Article
147
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 264-265
Annotation: Recenze prvních dvou svazků Rukopisů z Nag Hammádí, jejichž vydání považuje autor za mimořádný počin, který zasluhuje pozornost literárních...
Article
148
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 15
Annotation: Recenze. Připojen soupis sbírek různých autorů vydaných v poslední době.
Article
149
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 3
Annotation: Blahopřání k udělení státní ceny I. Wernischovi.
Article
150
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
151
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o vydávání samizdatu, dnešní činnosti v nakladatelství a antikvariátu Hrad ve Strakonicích a o poezii. Mj. zmíněni uvedení autoři....
Article
152
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
153
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Poznámka (s. 1) k otištěným úryvkům (s. 1, 4-5) z korespondence J. Veselského adresované V. Zadrobílkovi.
Article
154
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 3
Annotation: Poznámka nakladatelky o vzniku nakladatelství Biru a o chystaných knihách.
Article
155
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
156
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 14-15
Annotation: První ukázka z pracovních poznámek V. Macury, které měl uložené v počítači ve složce Kalendar. Ukázka je uvozena ediční poznámkou M. Jareše...
Article
157
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 12
Annotation: Recenze. Připojen soupis básnických sbírek vydaných v poslední době.
Article
158
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor. S otištěnou básní Běla Černá z jeho sbírky Špásmo.
Article
159
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
160
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 15
Annotation: Recenze. Připojen přehled sbírek vydaných v březnu a dubnu.
Article