By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., s. 89-90
Annotation: Glosa o novém románu O. Filipa Osmý čili nedokončený životopis. M. Jungmann se ohrazuje proti ztvárnění své osoby v něm.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 6. 10., s. 21
Annotation: Recenze; též o Básnickém almanachu, který ve skutečnosti vyšel v r. 1957.
Article
3
by -kj- [Antologie k Dějinám české literatury 1945], O.T. [Antologie k Dějinám české literatury 1945], Redakce Hosta do domu [Antologie k Dějinám české literatury 1945], Bouček, Jaroslav, 1923-2001, Brabec, Jiří, 1929-, Budínová, Hana, 1902-1965, Buriánek, František, 1917-1995, Běhounek, Václav, 1902-1980, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Cigánek, Jan, 1930-2004, Císařovský, Josef, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Grossman, Jan, 1925-1993, Havel, Václav, 1936-2011, Holub, Miroslav, 1923-1998, Honzl, Jindřich, 1894-1953, Hostovský, Egon, 1908-1973, Hrabák, Josef, 1912-1987, Hrubín, František, 1910-1971, Hrách, Karel, Hájek, Jiří, 1913-1993, Janů, Jaroslav, 1908-1969, Jodl, Miroslav, 1924-2007, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kohout, Pavel, 1928-, Kovářík, Miloš, Kundera, Ludvík, 1920-2010, Liehm, A. J. 1924-2020, Machonin, Sergej, 1918-1995, Macourek, Harry, 1923-1992, Macák, Bohumír, 1909-1989, Grebeníčková, Růžena, 1925-1997, Mukařovský, Jan, 1891-1975, Nejedlý, Zdeněk, 1878-1962, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Pekárek, Václav, 1907-1982, Pilař, Jan, 1917-1996, Rybák, Josef, 1904-1992, Sedloň, Michal, 1919-1982, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Skála, Ivan, 1922-1997, Slabý, Zdeněk Karel, 1930-2020, Sus, Oleg, 1924-1982, Svoboda, Jiří Václav, 1924-1981, Taufer, Jiří, 1911-1986, Tigrid, Pavel, 1917-2003, Trefulka, Jan, 1929-2012, Trávníček, František, 1888-1961, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Wollman, Frank, 1888-1969, Zelenka, Jan, 1923-1998, Zykmund, Václav, 1914-1984, Šiktanc, Karel, 1928-, Šotola, Jiří, 1924-1989, Štefánek, Josef, 1919-1972, Štern, Jan, 1924-2012, Štoll, Ladislav, 1902-1981, Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.
Annotation: Antologie dříve publikovaných textů (údaje o původním otištění v Ediční poznámce, s. 610-628), rozdělená do osmi oddílů: Kdo nejde s námi...
Book
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 39, 26. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
by Bauer, Michal, 1966-, Bouček, Jaroslav, 1952-, Brabec, Jiří, 1929-, Bílek, Petr A., 1962-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, 1937-, Formánková, Eva, 1973-, Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968-, Haman, Aleš, 1932-, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Herman, Josef, 1955-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Jankovič, Milan, 1929-2019, Jareš, Michal, 1973-, Jungmann, Milan, 1922-2012, Just, Vladimír, 1946-, Klimeš, Ivan, 1957-, Klusák, Alexej, Knapík, Jiří, 1975-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kučera, Petr, 1960 listopad 22.-, Křivánek, Vladimír, 1951-, Langerová, Marie, 1948-, Machala, Lubomír, 1958-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Pešta, Pavel, 1933-2002, Přádná, Stanislava, 1952-, Staněk, Jiří, 1948-, Suchomel, Milan, 1928-, Svatoš, Michal, 1947-, Svoboda, Jiří, 1931-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, 1932-2014, Urbanová, Svatava, 1946-, Vévoda, Rudolf, 1964-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.
Annotation: Sborník z konference (navazující na konferenci konanou v roce 1997 pod názvem "Rok 1947"); se soupisem Autoři příspěvků (s. 388-391), se jmenným...
Book
6
by Jungmann, Milan, 1922-2012
Published Brno : Atlantis, 1999.
Annotation: S kapitolami: Trapné okolnosti zrodu, Očistná jarní bouře, Nástup tvrdé gardy, Až do hořkého konce, Cosi je ve vzduchu, Jak dál?, Cestami diferenciace,...
Book
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 27. 11., s. 24
Annotation: Studie mj. o sporech o dílo Františka Halase v 50. a 60. letech.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 101, 30. 4., s. 4
Annotation: Recenze; 1. vyd. v dánském překladu, 1. čes. vyd. Toronto, Nový domov 1955.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 43, 22. 2., s. 5
Annotation: Svaz československých spisovatelů; o údajném výroku J. S. o "spisovatelích jako svědomí národa" v jeho projevu na 2. sjezdu v roce 1956 (projev...
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 7, červenec, s. 30-37
Annotation: Článek o svých generačních pocitech v souvislosti s kulturně politickou situací padesátých let; též o formování koncepce kritiky.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 11
Annotation: Po úvodní informaci o povaze edice Profily následuje úryvek z monografie M. Jungmanna o K. Novém, která vychází jako její první svazek.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, leden/únor, s. 2-10
Annotation: Autoři, redaktoři, výtvarníci a kritici odpovídají na otázky týkající se nové edice nakladatelství Čs. spisovatel Život kolem nás.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 50, 12. 12., s. 1 a 7
Annotation: Úvodník; s redakční zprávou o zasedání (Bratislava, 8. - 9. 12.).
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 15-17
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 23, 6. 6., s. 3
Annotation: Přehledová studie s kapitolami Dva proudy, "Výrobní román", Znovu kladný hrdina [mj. o románu Edv. Valenty], "Nebezpečný průměr" a kritika.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 17, 26. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 15, 14. 4., s. 1
Annotation: Úvodník. - Podle M. Jungmanna (M. J., Literárky-můj osud, s. 34) psali nepodepsané ideologické úvodníky od č. 11 společně S. Machonin, F. Vrba...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 14, 7. 4., s. 1
Annotation: Úvodník aplikující myšlenky 20. sjezdu v SSSR na problémy literární teorie a kritiky. - Podle M. Jungmanna (M. J., Literárky-můj osud, s. 34)...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 14, 7. 4., s. 3-4
Annotation: Soubor zkrácených diskusních příspěvků na konferenci o české próze v Praze 19. - 20. 3. s hlavním projevem J. Hájka; s úvodní redakční...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 13, 31. 3., s. 1
Annotation: Předsjezdový úvodník obsahující kritiku Stalina a schematismu v literatuře minulého období; mj. o Mukařovského zkreslujícím hodnocení Řezáčovy...
Article