By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 234, 7. 10., s. 12
Annotation: Glosa k článku M. Jungmanna (přetištěnému z někdejších samizdatových LN), kritizující tehdejší postoje A. Brouska a M. Jungmanna k "smiřovací"...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 230, 2. 10., s. 12
Annotation: Glosa k přetisku kritického článku M. Jungmanna ze samizdatových LN o týdeníku Kmen, obnovení českého centra mezinárodního PEN klubu a J. Čejkovi;...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 6-11
Annotation: Záznam diskuse o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, konaném v roce 1967.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 46, 23. 2., příl. Salon, č. 457, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 12
Annotation: Ukázky z úvodu připravované knihy.
Article
8
Annotation: Rozhovory (mj. s uvedenými osobnostmi) otištěné v deníku Právo od ledna 2005 do září 2006 navazují na autorovy knihy Interview [1]-4; s medailonky...
Book
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 19, 9. 5., s. 24-26
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor nad knihou Literárky - můj osud.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 52, 28. 12., s. 4-5
Annotation: Osobnosti odpovídají na anketní otázku Co byste vzkázali svým potomkům do roku 2050?
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 6. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor o kulturní politice v uplynulých desetiletích a chystané knize Literárky - můj osud.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 20, 26. 11., s. 24; č. 21, 10. 12., s. 24
Annotation: Vzpomínka na působení v redakci Literárních novin v 50. a 60. letech; ukázka z připravované knihy Literárky, můj osud, která vyjde v nakladatelství...
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 43, 26. 10., s. 7; č. 44, 2. 11., s. 7; č. 45, 9. 11., s. 7
Annotation: V 3. části mj. o nepatrném ohlase knihy: Krupička Jiří, Renesance rozumu.
Article
17
18
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 16, 23.-29. 4., s. 4-5
Annotation: Mj. o jeho překladatelské činnosti v 70. letech (pod cizími jmény) a samizdatovém periodiku Obsah.
Article