By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 60-62
Annotation: Článek k 100. výročí založení SČB.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Článek o 45. ročníku Poděbradských dnů poezie.
Article
4
In: Timeo Danaos a jiné eseje. -- s. 159-217
Annotation: Editorův komentář k sedmému esejistickému svazku Spisů Josefa Škvoreckého, navazujícímu na předchozí svazek Nataša, pícníci a jiné eseje;...
Book Chapter
5
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
7
In: Brno - kulturní město předválečné a válečné. -- s. 191-193
Annotation: Doslov 4dcery D. Jeřábka a vnučky Čestmíra J. ke knize otcových pamětí; - s připojenými vzpomínkami přátel (s. 194-207).
Book Chapter
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 226-227
Annotation: Nekrolog za J. Lehárem.
Article
9
Annotation: Jubilejní sborníček, s uvedenými příspěvky.
Book
10
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
11
12
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 55-56
Annotation: Rozhovor o nakladatelství.
Article
19
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 1999.
Annotation: Třetí svazek esejů (v rámci Spisů J. Š., s Autorovou poznámkou, s. 390-392) je výborem ze Škvoreckého článků o literatuře z období 50. -...
Book