By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
2
In: Sezona. -- s. 370-371
Annotation: Doslov k prozaické prvotině herce a překladatele F. Šece; román z divadelního prostředí zachycuje zejména události divadelní sezony 1951/1952...
Book Chapter
3
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
4
In: Ze života české společnosti. -- s. 199-[202]
Annotation: Svazek obsahuje soubory: Ze života lepší společnosti (s. 7-43), Ze života socialistické společnosti (s. 45-81), Ze života exilové společnosti...
Book Chapter
5
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 8, říjen, s. 26-29
Annotation: Přehledová studie o díle F. H.; se stručnými rozbory jednotlivých děl; biografická poznámka o V. J. na závěr.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 2, únor, s. 29-33
Annotation: Rozsáhlá vzpomínka na J. D. a jeho příbuzné, na formování vztahu V. J. k spisovatelově dílu; zakončeno biografickou poznámkou o V. J.
Article
8
In: Krátké setkání, s vraždou. -- přední a zadní záložka
Annotation: Předmluva obsahuje též poznámku J. Š. ke knize.
Book Chapter
9
In: Nové canterburské povídky a jiné příběhy. -- S. 297-298
Annotation: Autorův komentář, zejména k prvnímu souboru "Nové canterburské povídky" (tištěno podle rukopisu z r. 1947); svazek dále obsahuje povídkový...
Book Chapter
10
In: Neuilly a jiné příběhy. -- S. 309-310
Annotation: Autorské poznámky k souboru 15 povídek (7 publikováno knižně poprvé, ostatní většinou z knihy "Hořkej svět") a novely "Neuilly"; s ediční...
Book Chapter
11
In: Zastavení. -- S. 319-325
Annotation: Doslov; s vydavatelskou poznámkou Z. Trochové (s. 327-331).
Book Chapter
12
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 7, 1996, č. 6, s. 201-202
Annotation: Uhde Milan; o cenzurních potížích, jež předcházely uvedení jeho úpravy (tehdy zamlčené) románu K. Č. ve Viole (12. 1. 1978 - 30. 9. 1981)....
Article
13
In: Lvíče. -- S. 271-272
Annotation: Autorský doslov k 2. vydání; s ediční poznámkou V. Justla (s. 269) a textologickou poznámkou L. Ščerbaničové.
Book Chapter
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 117, 20. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 20, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 64, 16. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 165, 16. 7., příl. Telegraf na neděli, s. 4
Annotation: Recenze; též o překladech z díla P. Valéryho od: Kameník Jan (vl. jm. Macešková Ludmila), které by si zasloužily vydání; Valéry Paul.
Article
17
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 42, 19. 2., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze; Ovidius Naso Publius.
Article
18
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 36, 12. 2., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze; též recenze sbírky básní E. P. Cesty oka (Pražská imaginace).
Article
19
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 24, 29. 1., Příloha, s. 8
Annotation: Recenze výběru z relací Radia Svobodná Evropa; též recenze: Vrkočová Ludmila, Setkání v pořadech A léta běží, vážení... (vydáno vlastním...
Article
20
In: Železný vlk. -- S. 189-204
Annotation: Doslov - studie; s přehledem recenzních ohlasů k 1. vyd. Železného vlka (1920), mj. o filiačním vztahu povídky Smrt v píscích k povídce ruského...
Book Chapter