By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 220, 20. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 5
Annotation: O své redaktorské práci v Odeonu, edici hereckých memoárů (resp. monografií) vydávané tamtéž, uměleckém přednesu (mj. o recitátorce L. Pelikánové),...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 5, 4. 3., s. 15
Annotation: Vzpomínka na spolupráci ve Viole a vznik publikace Z hercova zápisníku.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 1, 11. 1., s. 6
Annotation: O vzniku básně a jejím pozdějším přijímání; k 30. výročí jejího prvého provedení ve vinárně Viola 18. 11. 1963. S citáty z tehdejšího...
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 42, 10. 11., s. 10
Annotation: Rozhovor k 65. narozeninám; - Odeon, Holan Vladimír, Viola.
Article
7
8
In: Magazín Mladé fronty. -- R. 1989, č. 3, s. 32
Annotation: Rozhovor s uměleckým vedoucím Violy; u výběru z básní ze 133. večera současné tvorby; Viola.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 3, s. 70-71
Annotation: Medailón: Majer Karel (nar. 12. 8. 1919), bibliofila a patrona vinárny poezie Viola; se soupisem tisků K. M. a tisků, které patronoval.
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 15, 1983, č. 50, 14. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor k 20. výročí: Viola.
Article
11
In: Praha. -- ISSN 0322-998X. -- Roč. 14, 1983, č. 7, červenec, s. 30
Annotation: Rozhovor s jedním ze zakladatalů vinárny poezie Viola; u příležitosti jejího dvacetiletí.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 38, 1982, č. 128, 1. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor s uměleckým vedoucím vinárny poezie Viola.
Article
13
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1981, č. 1, březen, s. 62-63
Annotation: O významu Violy pro českou poezii a umělecký přednes; Viola.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 265, 25. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s uměleckým vedoucím Violy.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 11, prosinec, s. 10
Annotation: Zhodnocení pražského divadla poezie ve vinárně Viola.
Article
16
In: Ochotnické divadlo. -- ISSN 0472-4755. -- Roč. 9, 1963, č. 11, listopad, s. 247-249
Annotation: O tradici pražských malých scén obecně a o večerech poezie ve Vinárně Viola zvlášť.
Article
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 11, listopad, s. 349-350
Annotation: O básnických večerech v pražské vinárně Viola.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 253, 25. 10., s. 3
Annotation: O poetickém kabaretu kladenského souboru Kvovádys provedeném ve Viole.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 231, 30. 9., s. 3
Annotation: O večeru Ginsbergovy poezie přeložené J. Zábranou a recitované J. Ostermannem a R. Vašinkou za výtvarné spolupráce K. Laštovky.
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 180, 2. 8., s. 3
Annotation: O pořadu básní I. Machulkové a S. Břehovského a vystoupení Divadla v podloubí z Chomutova v druhé části.
Article