By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Lukavský, Radovan, 1919-2008
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas, 2012.
Annotation: Sborník statí R. Lukavského: Kultura mluveného slova (s. 9-12); Nad přípravou slova (s. 13-55); O zanedbatelných maličkostech (s. 56-80); Mezi...
Book
2
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 5, 22. 4., s. 14-15
Annotation: Vzpomínky na inscenaci básně V. Holana ve Viole; připojena vzpomínka Radovan Lukavský a Viola.
Article
4
In: Národní 3. -- ISSN 1802-9884. -- R. 2007, č. 0, 27. 9., s. 56-64
Annotation: Přehled vývoje od prvního představení 22. 7. 1963 (pásmo Komu patří Jazz) do konce 80. let 20. století, včetně vydavatelské činnosti (tři...
Article
5
In: Timeo Danaos a jiné eseje. -- s. 159-217
Annotation: Editorův komentář k sedmému esejistickému svazku Spisů Josefa Škvoreckého, navazujícímu na předchozí svazek Nataša, pícníci a jiné eseje;...
Book Chapter
6
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
7
In: Čaj a jiné texty. -- s. 147-149
Annotation: Medailon autorky; svazek obsahuje výbor z básní (s. 7-109) a dramatický skeč: Čaj (hra z ruského prostředí) /s. 111-129, poprvé uvedeno divadlem...
Book Chapter
8
In: Brno - kulturní město předválečné a válečné. -- s. 191-193
Annotation: Doslov 4dcery D. Jeřábka a vnučky Čestmíra J. ke knize otcových pamětí; - s připojenými vzpomínkami přátel (s. 194-207).
Book Chapter
10
In: Sezona. -- s. 370-371
Annotation: Doslov k prozaické prvotině herce a překladatele F. Šece; román z divadelního prostředí zachycuje zejména události divadelní sezony 1951/1952...
Book Chapter
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 5, 4. 3., s. 15
Annotation: Vzpomínka na spolupráci ve Viole a vznik publikace Z hercova zápisníku.
Article
12
Annotation: Monografie "nejstaršího divadla poezie na světě", s oddíly: Vizitka, Nevelký vhled do dějin žánru (s. 9-15), Listování v paměti (s. 16-31),...
Book
15
Annotation: Závěrečný svazek obsahuje kromě dodatků k předchozím pěti svazkům: Svědectví současníků (s. 13-34), Inscenace (s. 35-54), Interpretace (s....
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 12, 10. 6., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci Semaforu, zejména o autorsko-hereckém podílu J. Justa.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 105, 4. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 18, s. 15
Annotation: Medailon (k šedesátinám 8. 5.); o jeho díle dramaturgickém a knihách: Ladislav Pešek - Tvář bez masky (Odeon 1977, 1979, 1986); Větrník (Panorama...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 10, 16. 5., s. 6
Annotation: Úvaha o jeho významu pro divadlo.
Article