By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Timeo Danaos a jiné eseje. -- s. 159-217
Annotation: Editorův komentář k sedmému esejistickému svazku Spisů Josefa Škvoreckého, navazujícímu na předchozí svazek Nataša, pícníci a jiné eseje;...
Book Chapter
3
In: Nataša, pícníci a jiné eseje. -- s. 111-116
Annotation: Šestý z plánovaných deseti esejistických svazků J. Škvoreckého obsahuje výbor z článků z let 1972-1985 psaných o politice a společnosti na...
Book Chapter
4
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
5
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
6
In: Ze života české společnosti. -- s. 199-[202]
Annotation: Svazek obsahuje soubory: Ze života lepší společnosti (s. 7-43), Ze života socialistické společnosti (s. 45-81), Ze života exilové společnosti...
Book Chapter
7
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Čtvrtý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š.) obsahuje články o umění a kultuře v západním a východním světě, psané v 70. a 80. letech anglicky...
Book
8
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
9
In: Nokturnál. -- s. [219]
Annotation: Svazek (odpovídající 8. svazku Sebraných spisů V. H. {Nokturnál, Praha, Odeon 1980, koncipováno s autorem}) obsahuje cyklus Zdi (chronologicky seřazené...
Book Chapter
10
In: Příběhy. -- s. [253]
Annotation: Svazek (odpovídající textově 7. svazku Sebraných spisů V. H., Praha, Odeon 1970) obsahuje básně a skladby: První testament, Terezka Planetová,...
Book Chapter
11
In: Dokumenty. -- s. [229]
Annotation: Svazek (odpovídající vyd. v Sebraných spisech V. H.: Dokumenty, Praha, Odeon 1976) obsahuje básnické sbírky, cykly a skladby: Odpověď Francii,...
Book Chapter
12
13
In: Propast propasti. -- s. 463
Annotation: Svazek obsahuje dvě poslední autorovy sbírky: Přeposlední (verše z let 1968-1971) a Sbohem? (verše z let 1972-1977) - obě vyšly poprvé v 5. svazku...
Book Chapter
14
Annotation: Závěrečný svazek obsahuje kromě dodatků k předchozím pěti svazkům: Svědectví současníků (s. 13-34), Inscenace (s. 35-54), Interpretace (s....
Book
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 30
Annotation: Informační glosa editorů Holanových Spisů (z plánovaných 15 svazků dosud vyšly tři).
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 19, 10. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s V. J. (mj. předsedou správní rady Nadačního fondu Františka Langera) o F. Langerovi (a jeho ženě A. L. Langerové), o započatém vydávání...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 10, 8. 3., s. 21
Annotation: Rozhovor s jedním z editorů Spisů V. Holana (ediční projekt nakladatelství Paseka, z plánovaných 15 svazků vyšel na přelomu roku sv. 1 - Jeskyně...
Article
18
In: Ale je hudba. -- s. [287]
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Bez názvu (verše z let 1939-1943, vyšly 1963) a Na postupu (verše z let 1943-1948, vyšly 1964).
Book Chapter
19
In: Lamento. -- s. [285]
Annotation: Svazek obsahuje básnické soubory: Bajaja (sbírka pro děti), Z dětského světa (v rukopise součást Bajaji), cykly Víno a Strach a sbírku Bolest.
Book Chapter
20
In: Na celé ticho. -- s. [383]
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Na sotnách (verše z let 1961-1965, vyšly 1967, 1968); Asklépiovi kohouta (verše z let 1966-1967, vyšly 1970).
Book Chapter