By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book
3
Published Praha : Restaurace a jídelny pro potřeby uměleckého vedení Violy, 1986.
Annotation: S úvodem V. Justla a s příspěvky: Justl V., Vladimír Holan ve Viole a něco navíc; Sedláčková Dagmar, Vladimír Holan - básník; Doležal Miroslav,...
Book
4
Published Praha : Divadelní ústav, 1985.
Annotation: Sborník navazující na svého předchůdce, sborník Slyšet se navzájem (Praha, Orbis 1966); mj. s příspěvky: Justl Vladimír, Několik poznámek...
Book
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 263, 7. 11., s. 3
Annotation: O básnickém podvečeru v Kulturním středisku nakladatelství Čs. spisovatel s úvodním slovem M. Červenky.
Article
6
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 7, září, s. 360-366
Annotation: Studie o básnické a dramatické tvorbě F. Hrubína.
Article