By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Timeo Danaos a jiné eseje. -- s. 159-217
Annotation: Editorův komentář k sedmému esejistickému svazku Spisů Josefa Škvoreckého, navazujícímu na předchozí svazek Nataša, pícníci a jiné eseje;...
Book Chapter
2
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
3
In: Nataša, pícníci a jiné eseje. -- s. 111-116
Annotation: Šestý z plánovaných deseti esejistických svazků J. Škvoreckého obsahuje výbor z článků z let 1972-1985 psaných o politice a společnosti na...
Book Chapter
4
In: Ze života české společnosti. -- s. 199-[202]
Annotation: Svazek obsahuje soubory: Ze života lepší společnosti (s. 7-43), Ze života socialistické společnosti (s. 45-81), Ze života exilové společnosti...
Book Chapter
5
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
6
7
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1999, prosinec, s. 18
Annotation: Reportáž o průběhu návštěvy v Čechách.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 20, 30. 11., s. 14
Annotation: Referát o návštěvě J. Škvoreckého ("prezidenta Společnosti pro šíření Cimrmanova díla") v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 27. 10. 1999...
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 3
Annotation: Úvodník.
Article
11
In: Krátké setkání, s vraždou. -- přední a zadní záložka
Annotation: Předmluva obsahuje též poznámku J. Š. ke knize.
Book Chapter
12
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 1998.
Annotation: Výbor ze statí o detektivní literatuře obsahuje kromě monografie Nápady čtenáře detektivek z r. 1965 (s. 14-191) článek J. Š. z r. 1963 Ohrožuje...
Book
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 8, [červen], s. 99-120
Annotation: Polemické články ke cause překladu knihy W. M., vyvolané textem P. Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (Kritická příloha Revolver Revue č....
Article
14
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 1997.
Annotation: Svazek obsahuje životopisné vzpomínkové vyprávění Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty (Dichtung und Wahrheit, Vlastní životopis), s. 15-75...
Book
15
In: Nové canterburské povídky a jiné příběhy. -- S. 297-298
Annotation: Autorův komentář, zejména k prvnímu souboru "Nové canterburské povídky" (tištěno podle rukopisu z r. 1947); svazek dále obsahuje povídkový...
Book Chapter
16
In: Neuilly a jiné příběhy. -- S. 309-310
Annotation: Autorské poznámky k souboru 15 povídek (7 publikováno knižně poprvé, ostatní většinou z knihy "Hořkej svět") a novely "Neuilly"; s ediční...
Book Chapter
17
In: Lvíče. -- S. 271-272
Annotation: Autorský doslov k 2. vydání; s ediční poznámkou V. Justla (s. 269) a textologickou poznámkou L. Ščerbaničové.
Book Chapter
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1995, č. 15, 20. 9., s. 6
Annotation: O jeho vztahu k jazzu a rané básnické tvorbě; k sedmdesátinám 27. 9.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 15, 20. 9., s. 6
Annotation: O básnické tvorbě J. Škvoreckého, vztahu k jazzu a publikacích vydaných ke Škvoreckého sedmdesátinám (27. 9.), mj. o souboru povídek Ze života...
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 9, 1964, č. 10, říjen, s. 289-292
Annotation: O životě a tvorbě J. Š.
Article