By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
2
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
3
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book
4
In: Nokturnál. -- s. [219]
Annotation: Svazek (odpovídající 8. svazku Sebraných spisů V. H. {Nokturnál, Praha, Odeon 1980, koncipováno s autorem}) obsahuje cyklus Zdi (chronologicky seřazené...
Book Chapter
5
In: Příběhy. -- s. [253]
Annotation: Svazek (odpovídající textově 7. svazku Sebraných spisů V. H., Praha, Odeon 1970) obsahuje básně a skladby: První testament, Terezka Planetová,...
Book Chapter
6
In: Dokumenty. -- s. [229]
Annotation: Svazek (odpovídající vyd. v Sebraných spisech V. H.: Dokumenty, Praha, Odeon 1976) obsahuje básnické sbírky, cykly a skladby: Odpověď Francii,...
Book Chapter
7
In: Propast propasti. -- s. 463
Annotation: Svazek obsahuje dvě poslední autorovy sbírky: Přeposlední (verše z let 1968-1971) a Sbohem? (verše z let 1972-1977) - obě vyšly poprvé v 5. svazku...
Book Chapter
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 30
Annotation: Informační glosa editorů Holanových Spisů (z plánovaných 15 svazků dosud vyšly tři).
Article
9
In: Ale je hudba. -- s. [287]
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Bez názvu (verše z let 1939-1943, vyšly 1963) a Na postupu (verše z let 1943-1948, vyšly 1964).
Book Chapter
10
In: Lamento. -- s. [285]
Annotation: Svazek obsahuje básnické soubory: Bajaja (sbírka pro děti), Z dětského světa (v rukopise součást Bajaji), cykly Víno a Strach a sbírku Bolest.
Book Chapter
11
In: Na celé ticho. -- s. [383]
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Na sotnách (verše z let 1961-1965, vyšly 1967, 1968); Asklépiovi kohouta (verše z let 1966-1967, vyšly 1970).
Book Chapter
12
In: Jeskyně slov. -- s. [259]
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Triumf smrti (1930, 1936); Vanutí (1932); Oblouk (1934, 1941); Kameni, přicházíš... (1937, 1970); Záhřmotí (1940, 1970);...
Book Chapter