By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2014.
Annotation: Sborník medailonů uvedených básníků psaných pro edici Skvosty poezie (která vycházela od roku 1999), doplněných vždy o jednu klíčovou báseň...
Book
2
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
3
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
6
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, s. 3
Annotation: Polemická glosa k rozhovoru s P. Kohoutem (publikovanému pod názvem "Čas je můj přítel... in: Host č. 1, 2000, s. 5-8), reagující na Kohoutovu...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 8, říjen, s. 26-29
Annotation: Přehledová studie o díle F. H.; se stručnými rozbory jednotlivých děl; biografická poznámka o V. J. na závěr.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 3
Annotation: Úvodník.
Article
11
In: Doznání. -- s. 122-[124]
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 4, s. 418-441
Annotation: Referát přednesený v SHLKHU 10. 11. 1956 v rámci školení redaktorů; s ukázkami z Halasových básní v konfrontaci se Štollovými soudy.
Article
13
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 48, 27. 2., Příloha, s. 8-9
Annotation: Medailón; dále otištěny dopisy z vzájemné korespondence K. S. a: Halas František, faksimile Halasova kondolenčního dopisu, Poznámky k dopisům...
Article
14
Published Praha : Restaurace a jídelny pro potřeby uměleckého vedení Violy, 1986.
Annotation: S úvodem V. Justla a s příspěvky: Justl V., Vladimír Holan ve Viole a něco navíc; Sedláčková Dagmar, Vladimír Holan - básník; Doležal Miroslav,...
Book
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 12, 1967, č. 4, duben, s. 43
Annotation: Kritická poznámka k výběru básní.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 88-92
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 8, srpen, s. 157-158
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- R. 1966, s. 218-220
Annotation: Medailon.
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 9, září, s. 288
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 6
Annotation: Zpráva o večeru poezie, který byl uspořádán v Divadle hudby v souvislosti s 40. výročím od založení KSČ a v jehož rámci byly recitovány...
Article