By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Ruce Goliášovy. Ruce Davidovy. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k protiokupační básnické skladbě Ruce Goliášovy, kterou v r. 1968 napsal (pod pseudonymem Jan David) M. Horanský; v r. 1990 ji pak doplnil...
Book Chapter
3
In: Amortale. -- s. 125-129
Annotation: Doslov; - s fot. M. Horanského (přední záložka).
Book Chapter
4
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 35, 1. 11., s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
6
Published Praha : Divadelní ústav, 1985.
Annotation: Sborník navazující na svého předchůdce, sborník Slyšet se navzájem (Praha, Orbis 1966); mj. s příspěvky: Justl Vladimír, Několik poznámek...
Book
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 45, 5. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article