By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svědek. -- s. 120-124
Annotation: Medailon autora.
Book Chapter
2
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2010.
Annotation: Soubor holanovských studií z let 1963-2001, obsahuje: Dialog s básníkem (s. 9-22); Krajina dětství a ruce osudu a díla (s. 23-30); Podoby jednoho...
Book
3
In: Gejzír. -- s. 121-123
Annotation: Medailon.
Book Chapter
4
5
In: Dobrodruh. -- s. 119-122
Annotation: Medailon.
Book Chapter
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 220, 20. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 5
Annotation: O své redaktorské práci v Odeonu, edici hereckých memoárů (resp. monografií) vydávané tamtéž, uměleckém přednesu (mj. o recitátorce L. Pelikánové),...
Article
9
10
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
11
12
13
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
15
In: Pěvec. -- s. 121-[123]
Annotation: Medailon.
Book Chapter
16
In: Nokturnely. -- s. 133-[135]
Annotation: Medailon autora.
Book Chapter
18
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
19
20
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book