By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svědek. -- s. 120-124
Annotation: Medailon autora.
Book Chapter
2
In: Básně. -- s. 166-205
Annotation: S poznámkami k jednotlivým oddílům knihy: [Juvenilní básně] (s. 7-35, tištěno ze strojopisu); Slova, carte blanche (s. 37-69, Praha 1964); Defenestrace...
Book Chapter
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 256, 1. 11., s. 12
Annotation: Referát o literárním večeru 30. 10. s účastí J. Koláře.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 2, červen, s. 53-55
Annotation: Polemika s článkem Z. Janíka (Dokořán 1997, č. 1), popírajícím výrok J. Koláře na pohřbu B. Hrabala o neúčasti delegace Obce spisovatelů...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 4, 22. 2., s. 6
Annotation: Dílo Jiřího Koláře; poznámka k vydání svazků 1 a 3 (Odeon).
Article