By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 192, 18. 8., příl. Slovo na víkend, s. 3
Annotation: Medailon literárního vědce O. K. u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí (20. 8. 1975).
Article
4
In: Bagately. -- S. 313-450
Annotation: Sebrané spisy Vladimíra Holana; závěrečný svazek spisů dále obsahuje legendu k dokumentární obrazové příloze (s. 299-309, zprac. V. Justl),...
Book Chapter
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 31, 1975, č. 201, 27. 8., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 146-147
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 8, říjen, s. 579-595 - č. 9, listopad, s. 697-707
Annotation: Studie o dramatické tvorbě V. K. Klicpery.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 5, květen, s. 213-214
Annotation: Článek V. Justla o Králíkově edici knihy, jejímž autorem je buď Josef Barák, nebo Jan Neruda. Rovněž otištěno několik básní z této knihy.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 19, 10. 5., s. 4
Annotation: Článek.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 136
Annotation: Poznámka k hypotézám O. Králíka o textech J. Baráka, jejichž autorství Králík přisuzuje J. Nerudovi.
Article
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 10, říjen, s. 947-949
Annotation: Medailon V. K. Klicpery.
Article