By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2014.
Annotation: Sborník medailonů uvedených básníků psaných pro edici Skvosty poezie (která vycházela od roku 1999), doplněných vždy o jednu klíčovou báseň...
Book
2
Annotation: Sborník básnických, příležitostných i odborných textů ke 200. výročí narození K. H. Máchy, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
3
In: Lůnysvit. -- s. 119-123
Annotation: Medailon K. H. Máchy k výboru básní z let 1829-1935.
Book Chapter
4
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 39, září, s. 3-5
Annotation: Esej o interpretacích Máje; připojena báseň O. F. Po dokončení překladu "Fausta".
Article
6
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 15, 21. 9., s. 5
Annotation: Mácha Karel Hynek, Máj; Erben Karel Jaromír, Kytice; kritika jejich provedení v cyklu Poklady české literatury na Křižíkově fontáně v Praze.
Article
8
In: Bagately. -- S. 313-450
Annotation: Sebrané spisy Vladimíra Holana; závěrečný svazek spisů dále obsahuje legendu k dokumentární obrazové příloze (s. 299-309, zprac. V. Justl),...
Book Chapter
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 51, 18. 12., příl. Kmen, č. 51, s. 4
Annotation: Rozhovor o knižní ilustraci, mj. poezie K. H. M.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 11, 4. 1. 1961, s. 8
Annotation: Zpráva o večeru k výročí 150 let od narození K. H. Máchy. Večer uspořádalo Divadlo E. F. Buriana a v jeho rámci zazněly úryvky z Máchových...
Article
11
by Mahen, Jiří, 1882-1939
Published Praha : Československý spisovatel, 1961.
Annotation: Výbor obsahuje části: Moje mládí; Divadlo (Už aby to nějak bylo!, Pustota a velkolepost, Pohyb na scéně, Herec, kulisa a rekvizita, Dlouhá pomlčka,...
Book
12
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 8, říjen, s. 579-595 - č. 9, listopad, s. 697-707
Annotation: Studie o dramatické tvorbě V. K. Klicpery.
Article