By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [4], červenec/srpen, s. 22-23
Annotation: Stať Vladimíra Justla o knize Jana Nerudy "Česká společnost III", která vychází v Knihovně klasiků.
Article
5
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 28
Annotation: Anotace na nové knihy vydané v edici Skvosty: Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých od F. L. Čelakovského, Čtyři knihy básní Jana Nerudy,...
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 5, květen, s. 213-214
Annotation: Článek V. Justla o Králíkově edici knihy, jejímž autorem je buď Josef Barák, nebo Jan Neruda. Rovněž otištěno několik básní z této knihy.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 136
Annotation: Poznámka k hypotézám O. Králíka o textech J. Baráka, jejichž autorství Králík přisuzuje J. Nerudovi.
Article