By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2014.
Annotation: Sborník medailonů uvedených básníků psaných pro edici Skvosty poezie (která vycházela od roku 1999), doplněných vždy o jednu klíčovou báseň...
Book
2
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
3
In: Kouzelník. -- s. 127-130
Annotation: Medailon V. N.
Book Chapter
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 24-30
Annotation: Rozhovor (datovaný jaro - léto 2000); mj. o Odeonu, Viole, o uvedených básnících.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1980, č. 38, 17. 9., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1964, únor, s. 16
Annotation: O večeru v Městské knihovně věnovaném Holanově Noční hlídce srdce a o recitaci Nezvalovy poezie ve vinárně Viola.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 18/19, 12. 4. 1961, s. 11
Annotation: Zpráva o cimbálovém koncertu K. Zlatníkové, který proběhl v Divadle Na zábradlí a v jehož rámci byly recitovány úryvky z "Pásma" G. Apollinaira...
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 7, září, s. 360-366
Annotation: Studie o básnické a dramatické tvorbě F. Hrubína.
Article
10
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 28
Annotation: Anotace na nové knihy vydané v edici Skvosty: Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých od F. L. Čelakovského, Čtyři knihy básní Jana Nerudy,...
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 479-480
Annotation: Glosa k přílohám časopisu Hollar (k dosud netištěným veršům J. Seiferta v č. 1/1955 a níže zmíněné publikaci k č. 2/1955).
Article