By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2014.
Annotation: Sborník medailonů uvedených básníků psaných pro edici Skvosty poezie (která vycházela od roku 1999), doplněných vždy o jednu klíčovou báseň...
Book
4
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
5
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 57-61
Annotation: Soubor posudků na esej o dvou sbírkách J. Seiferta v 1. ročníku anonymní literární soutěže o Cenu Františka Langera.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 24-30
Annotation: Rozhovor (datovaný jaro - léto 2000); mj. o Odeonu, Viole, o uvedených básnících.
Article
10
In: A sbohem. -- s. 122-[124]
Annotation: Medailon J. S.
Book Chapter
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 13, 26. 3., s. 1
Annotation: Glosa k reedici.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 3, březen, s. 49-51
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Dva světy. -- s. 28-30
Annotation: Doslov.
Book Chapter
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 7, září, s. 360-366
Annotation: Studie o básnické a dramatické tvorbě F. Hrubína.
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 479-480
Annotation: Glosa k přílohám časopisu Hollar (k dosud netištěným veršům J. Seiferta v č. 1/1955 a níže zmíněné publikaci k č. 2/1955).
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 6, červen, s. 274
Annotation: Referát o večeru poezie F. Hrubína v PNP na Strahově (duben 1955). Citováno z proslovu J. Seiferta.
Article