By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2014.
Annotation: Sborník medailonů uvedených básníků psaných pro edici Skvosty poezie (která vycházela od roku 1999), doplněných vždy o jednu klíčovou báseň...
Book
2
3
by Justl, Vladimír, 1928-2010
Published Praha : Akropolis, 2007.
Annotation: Kniha vzpomínkových rozhovorů vedených na jaře 2006, s oddíly: Dětství a dvojí gymnázium (1928-1947); Politické angažmá a pražská filozofická...
Book
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 7, září, s. 24-30
Annotation: Rozhovor (datovaný jaro - léto 2000); mj. o Odeonu, Viole, o uvedených básnících.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 40, 1996, č. 12, prosinec, příl. Kam, r. 2, s. 4-6
Annotation: Vzpomínka na pořad veršů J. Skácela "Co zbývá" (Viola, 1988-1990) a zákazy, jež uvedení předcházely; s otištěním dosud nepublikovaných...
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 40, 1996, č. 12, prosinec, příl. Kam, r. 2, s. 21-22
Annotation: Poznámka k faksimile dopisu J. Skácela z 12. 10. 1977 a dopisnice, odeslané V. Justlovi vdovou po Skácelovi 4. 6. 1990.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 10, 17. 5., s. 6
Annotation: Recenze výboru textů Malé recenze na..., tištěných původně v: Host do domu, 1965-70; Brněnský večerník, 1983-89.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 5, 8. 3., s. 6
Annotation: O rozvržení výboru z devíti sbírek z let 1957-88.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 263, 7. 11., s. 3
Annotation: O básnickém podvečeru v Kulturním středisku nakladatelství Čs. spisovatel s úvodním slovem M. Červenky.
Article
12