By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 226-227
Annotation: Nekrolog za J. Lehárem.
Article
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 40-41
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 57-61
Annotation: Soubor posudků na esej o dvou sbírkách J. Seiferta v 1. ročníku anonymní literární soutěže o Cenu Františka Langera.
Article
5
Published Praha : Restaurace a jídelny pro potřeby uměleckého vedení Violy, 1986.
Annotation: S úvodem V. Justla a s příspěvky: Justl V., Vladimír Holan ve Viole a něco navíc; Sedláčková Dagmar, Vladimír Holan - básník; Doležal Miroslav,...
Book
6
Published Praha : Divadelní ústav, 1985.
Annotation: Sborník navazující na svého předchůdce, sborník Slyšet se navzájem (Praha, Orbis 1966); mj. s příspěvky: Justl Vladimír, Několik poznámek...
Book