By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1995, č. 15, 20. 9., s. 6
Annotation: O jeho vztahu k jazzu a rané básnické tvorbě; k sedmdesátinám 27. 9.
Article
202
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 192, 18. 8., příl. Slovo na víkend, s. 3
Annotation: Medailon literárního vědce O. K. u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí (20. 8. 1975).
Article
203
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 27. 7., s. 2
Annotation: Cena Františka Langera; vyhlášení.
Article
204
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 13, 27. 6., s. 2
Annotation: Glosa k jeho soudům vyjádřeným v článku Banální stimuly (DN, č. 11).
Article
205
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 140, 16. 6., příl. Slovo na víkend, s. 3
Annotation: Článek o překladateli, režisérovi a recitátorovi (nar. 16. 6. 1915), který pro svou rozhlasovu práci užívá pseudonymu Červinka Josef.
Article
206
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 12, 13. 6., s. 6
Annotation: Recenze; srovnání s básnickým osudem: Orten Jiří.
Article
207
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 11, 30. 5., s. 6
Annotation: O aktuálnosti jeho studie Kapitola o předválečné generaci (1934).
Article
208
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 117, 20. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 20, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
209
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 10, 16. 5., s. 6
Annotation: Úvaha o jeho významu pro divadlo.
Article
210
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 9, 2. 5., s. 6
Annotation: Klub poezie Obratník; o jeho činnosti a o prvých osmi číslech jeho stejnojmenné revue. - Obratník.
Article
211
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 72, 25. 3., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 12, s. 7
Annotation: Recenze sborníku Václav Černý v rodném kraji, usp. Fetters Aleš, Náchod, JUKO 1994.
Article
212
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 64, 16. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
213
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 4, 21. 2., s. 6
Annotation: O hodnocení básnických knih v anketní rubrice Kritický metr v časopise Nové knihy, 1994.
Article
214
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 3, 7. 2., s. 6
Annotation: O umístění básnických knih v 4. ročníku ankety Lidových novin, 31. 12. 1994.
Article
215
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 2, 24. 1., s. 6
Annotation: Srovnání překladů: Flusser Jindřich, Havel Rudolf, Lukavský Radovan.
Article
216
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 1, 10. 1., s. 6
Annotation: O nejčastěji překládaných básních světové poezie do češtiny, mj. o: Poe Edgar Allan, Havran; Rilke Rainer Maria, Píseň o lásce a smrti korneta...
Article
217
by Koželuhová, Helena, 1907-1967
Published Praha : B.Just, 1995.
Annotation: Knihu vzpomínek neteře bří Čapků poprvé vydal hamburský exulant: Vlach Antonín v edici časopisu Sklizeň (3 cyklostylované sešity, 1961-1962);...
Book
218
In: Okov a křídla. -- S. 116-122
Annotation: Medailon autora žijícího v Německu (nar. 1. 1. 1923 v Českých Budějovicích).
Book Chapter
219
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 22, 27. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
220
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 4, prosinec 1994, s. 200-210
Annotation: Studie o životě a díle básníka R. Z. (28. 1. 1931, Prostějov - 7. 11. 1994); ukázky z básnické tvorby R. Z. na s. 192-199.
Article