By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 70
Annotation: Referát.
Article
42
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 37, duben, s. 21-22
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Haukové.
Article
45
In: Čaj a jiné texty. -- s. 147-149
Annotation: Medailon autorky; svazek obsahuje výbor z básní (s. 7-109) a dramatický skeč: Čaj (hra z ruského prostředí) /s. 111-129, poprvé uvedeno divadlem...
Book Chapter
46
In: Amortale. -- s. 125-129
Annotation: Doslov; - s fot. M. Horanského (přední záložka).
Book Chapter
47
48
49
In: Nataša, pícníci a jiné eseje. -- s. 111-116
Annotation: Šestý z plánovaných deseti esejistických svazků J. Škvoreckého obsahuje výbor z článků z let 1972-1985 psaných o politice a společnosti na...
Book Chapter
50
In: Brno - kulturní město předválečné a válečné. -- s. 191-193
Annotation: Doslov 4dcery D. Jeřábka a vnučky Čestmíra J. ke knize otcových pamětí; - s připojenými vzpomínkami přátel (s. 194-207).
Book Chapter
51
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
53
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 32-33
Annotation: Referát o 8. ročníku soutěže.
Article
54
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 226-227
Annotation: Nekrolog za J. Lehárem.
Article
56
In: Pěvec. -- s. 121-[123]
Annotation: Medailon.
Book Chapter
57
In: Nokturnely. -- s. 133-[135]
Annotation: Medailon autora.
Book Chapter
59
Annotation: Sborník vzešlý ze semináře vzpomínek a zamyšlení nad životem a dílem prof. J. Otáhalové-Popelové, s uvedenými příspěvky (s. 8-56); druhou...
Book
60
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 55
Annotation: Drobné ohlédnutí za D. Jeřábkem.
Article