By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 57-59
Annotation: O nově vzniklém poděbradském sdružení Slovo a hlas, které má pokračovat v činnosti zaniklé Společnosti přátel kultury slova, mimo jiné zajišťovat...
Article
62
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 111, 13. 5., s. 28
Annotation: Poznámka ke glose J. Slomka o formě pozvání na Poděbradské dny poezie (Kulturní diář Jaromíra Slomka, LtN 6.5.2004); v rubrice Diskuse.
Article
63
In: Sezona. -- s. 370-371
Annotation: Doslov k prozaické prvotině herce a překladatele F. Šece; román z divadelního prostředí zachycuje zejména události divadelní sezony 1951/1952...
Book Chapter
64
Annotation: Jubilejní sborníček, s uvedenými příspěvky.
Book
65
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
66
67
Published Praha : Akropolis : Slovo a hlas (sdružení příznivců mluveného slova), 2004.
Annotation: Sborník-anketa; 45 uvedených osobností odpovídá na následující otázky: 1. Co může znamenat slovo poezie?, 2. Kdy a jak vás poezie ozářila?,...
Book
68
In: Ze života české společnosti. -- s. 199-[202]
Annotation: Svazek obsahuje soubory: Ze života lepší společnosti (s. 7-43), Ze života socialistické společnosti (s. 45-81), Ze života exilové společnosti...
Book Chapter
69
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Čtvrtý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š.) obsahuje články o umění a kultuře v západním a východním světě, psané v 70. a 80. letech anglicky...
Book
70
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
71
72
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 26, 26. 6., s. 55
Annotation: Polemika s tvrzením V. Havla o V. Holanovi.
Article
73
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 27-28
Annotation: Reportáž z akce.
Article
74
75
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 5, 4. 3., s. 15
Annotation: Vzpomínka na spolupráci ve Viole a vznik publikace Z hercova zápisníku.
Article
76
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 133-138
Annotation: Dodatek k autobiografii (dopis J. Vladislavovi datován 3. 8. 1992 a Vánoce 1995); mj. o poměru k Čs. straně lidové, dále o H. Koželuhové a I....
Article
77
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 40-41
Annotation: Nekrolog.
Article
78
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 58-61
Annotation: Rozhovor o činnosti nakladatelství.
Article
79
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 2, únor, s. 75-82
Annotation: Druhá část vzpomínek na dění v Odeonu, Violu a hlavně kontaktáže tajnou policií v 70. a 80. letech.
Article
80
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 1, leden, s. 5-10
Annotation: První část politické autobiografie; s otištěním dokumentu vynuceného Státní bezpečností (datováno Praha, 20. 6. 1962).
Article